www.pejchal.cz

Pasivní domy

Pasivní domy – alternativní stavební technologie a inženýring:

Pasivní domy, nízkoenergetické domy – zabýváme se projekcí a výstavbou, odborným poradenstvím pro pasivní domy a úspory energií, prodejem a technickou podporou systémů Medmax a Maxplus. Nabízíme Vám kompletní služby v těchto oblastech s garancí 100% odbornosti a profesionality.

Zdravý život ve zdravém domě !

Naše pasivní domy jsou investicí do toho nejcennějšího, co máte – do Vašeho zdraví. Správná výměna vzduchu, dostatek slunce a kvalitní materiály = méně návštěv u lékaře. Za nízkoenergetické domy považuje ČSN 730540:2 budovy s roční měrnou potřebou tepla na vytápění nepřesahující 50 kWh/(m2a), pokud využívají velmi účinnou otopnou soustavu. Toto kritérium se používá bez ohledu na tvar budovy. Při vhodném kompaktním tvaru bude pochopitelně snadněji splnitelné než při tvaru velmi členitém. Z praktického hlediska však nelze dosáhnout parametrů nízkoenergetického domu bez systému nuceného větrání s rekuperací. Proč volit nízkoenergetický dům? • nízké náklady na vytápění • stálý přívod čerstvého vzduchu • netvoří se průvan • žádné teplotní rozdíly v místnosti • příjemné teploty v zimě i v létě • ekologické bydlení šetrné k přírodě Co je nezbytné pro nízkoenergetický dům? • větší vrstva tepelné izolace • kvalitní okna i rámy • účinné větrání s rekuperací

Nízkoenergetické domy – informace Za nízkoenergetické domy považuje ČSN 730540:2 budovy s roční měrnou potřebou tepla na vytápění nepřesahující 50 kWh/(m2a), pokud využívají velmi účinnou otopnou soustavu. Toto kritérium se používá bez ohledu na tvar budovy. Při vhodném kompaktním tvaru bude pochopitelně snadněji splnitelné než při tvaru velmi členitém. Z praktického hlediska však nelze dosáhnout parametrů nízkoenergetického domu bez systému nuceného větrání s rekuperací.

Proč volit nízkoenergetický dům? • nízké náklady na vytápění • stálý přívod čerstvého vzduchu • netvoří se průvan • žádné teplotní rozdíly v místnosti • příjemné teploty v zimě i v létě • ekologické bydlení šetrné k přírodě

Co je nezbytné pro nízkoenergetický dům? • větší vrstva tepelné izolace • kvalitní okna i rámy • účinné větrání s rekuperací

Tepelná izolace nizkoenergetických domů

Předpokladem nízkoenergetických domů je nižší spotřeba tepla. Aby se do něj mohlo dodávat méně energie než u standardního domu a přesto v něm zůstala tepelná pohoda, je třeba teplo v domě chránit. Silná vrstva tepelné izolace bez tepelných mostů výrazně snižuje tepelné ztráty.

V běžném domě je až 95 % větrání realizováno spárami a větracími jednotkami (digestoře, ventilátory). S tím je spojen i únik tepla bez návratu. Často se pak setkáváme s různými mýty a pověrami ohledně použití tepelné izolace. Nejčastějším argumentem odpůrců tepelné izolace (zvláště polystyrénu)je, že konstrukce po zateplení „nedýchá“.

V nízkoenerge­tických domem používáme k dýchání a výměně vzduchu jiné, efektivnější způsoby, mezi něž patří rekuperace. Naše firma je orientována na tepelné izolace masivních konstrukcí. Systém ztraceného bednění s tepelnou izolací je dominantou naší firmy. Jedná se o systém MAXPLUS, který je tvořen z tvarovek Neoporu (polystyren obsahující grafit).

Jeho oboustranné bednění a nosné jádro tvoří železobetonová konstrukce v tloušťce 150 mm. V jednom kroku tedy zdíte a izolujete, což určitě zrychluje montáž domu a snižuje tím cenu za práci. Tloušťku celkové izolace je možné zvolit individuálně, od 100 až po 400 mm.

U nízkoenerge­tických domů je vhodná tepelná izolace tohoto systému minimálně 200 mm, což je celková tloušťka konstrukce 350 mm a více. Tvarovky jsou připraveny na jednoduchou povrchovou úpravu, vnější tenkovrstvá omítka, vnitřní taktéž, nebo můžete použít jádrovou se štukem, či sádrovou omítku.

Další variantou (např. při rekonstrukci) může být kontaktní zateplovací systém. Nosnou konstrukci tvoří klasický materiál (např. cihla, vápenopísek), nejlépe s dobrou akumulací tepla, a izolant na vnější straně zdiva představuje polystyrén nebo fasádní minerální plsť.

Povrch fasády tvoří tenkovrstvá omítka, v interiéru se pak použije nejvhodnější úprava na daný materiál nosné části. Při rekonstrukci budov u lehce zavlhlého zdiva je vždy nutné použít provětranou fasádu. U provětrávaných zateplovacích systémů se vkládá tepelná izolace mezi nosné prvky roštu, který je připevněn k nosné části zdiva.

Několikanásobně překřížený rošt je vhodný z důvodu eliminace liniových tepelných mostů. Další důležitou částí systému je provětraná mezera o tloušťce minimálně 25 mm, jejíž distanci tvoří další část roštu – svislé latě. Krycí část vzduchové mezery vytváří fasádní obklad – dřevo, cementotřískové desky, keramika atd.

U rekonstrukcí budov s historická fasáda (režné zdivo nebo štuková výzdoba) je nutné použít vnitřní izolaci. Zpravidla se nemusí izolovat tak tlustou vrstvou (zpravidla tak kolem 80 mm), spíše je zde obtížnější vyhnout se tepelným mostům. Při rozumném návrhu vnitřní izolace se lze u historické budovy dostat na Ustěna = 0,35 W/(m2.K).

Srovnání jednotlivých systémů Konstrukce Celková tloušťka (mm) U (W/m2K) R (m2K/W) Tepelné mosty Ztracené bednění MAXPLUS 400N 400 0,12 8,33 Nejsou Kontaktní zateplovací systém Cihelný blok 300 mm+ 270 EPS 570 0,12 8,03 Minimální, bodové Provětraný kontaktní systém Cihelný blok 300 mm+270 min. plsť+vzduch. m. 610 0,12 8,01 Minimální, liniové

Další součástí zateplení celé obálky je konstrukce střechy. Požadavky na zateplení plochých nebo šikmých střech jsou téměř totožné. Pokud se chceme dostat do nízkoenergetického standardu, volíme minimálně Ustřechy = 0,15 W/(m2.K). Volba materiálu u jednoplášťových plochých střech je ovlivněna i tuhostí tepelně izolačního materiálu, protože se často využívá jako pochozí, nebo je na povrchu tvořena vegetační vrstvou.

U šikmých střech je efektivním řešením nadkrokevní izolace (systém THERMODACH), nebo alespoň kombinace nadkrokevní a mezikrokevní izolace (minerální plsť). Konstrukce podlahy (nad zeminou nebo nevytápěným prostorem) nám musí dotvářet celkovou obálku budovy, a proto i na tuto konstrukci je kladen stejný důraz z hlediska tepelné izolace. Pokud je konstrukce podlahy nad železobetonovou deskou, hraje důležitou roli při návrhu podlahy prostor pod podlahou.

Je-li dům nepodsklepený, je to vždy lepší řešení a existuje více efektivních variant zateplení. Jedna z takových možností nastává tehdy, je-li konstrukce podlahy nad železobetonovou deskou, pak je možno tepelný izolant navrhnout pod desku (např. systém ISOQUICK nebo drcené pěnosklo jako podsyp) a styk s obvodovou konstrukcí pak nevykazuje žádné tepelné mosty. V případě podsklepeného domu je třeba oddělit prostory buď tepelnou izolací pod stropem, nebo je možné mít tepelnou izolaci jako součást podlahy, ale zde musíme volit pevnější materiál.

Okna a rámy u nízkoenerge­tických domů

Okna u nízkoenerge­tických domů mají důležitou roli, plní totiž dvojí funkci. Nejenže nám umožňují prosvítit pokoje, ale také výrazně přispívají k úspoře tepla na vytápění. Energie, která se dostává přes zasklení do interiéru, snižuje potřebu tepla na vytápění. Toto oceníme zejména v zimním období. Naopak v létě, kdy je sluníčka více, musíme počítat s některým ze systémů stínění.

Tyto systémy mohou působit i esteticky, např. přesah balkonu či střechy. Nebo můžeme okno doplnit žaluziemi či roletami. Achillovu patu okna tvoří rám, který je nutný dobře zateplit (nejlépe zalomením ostění v exteriérové části). I tak je důležité volit rám s vynikajícími tepelně-technickými vlastnostmi a je jedno, zda bude plastový, dřevěný, či kombinovaný. Při výběru okna je důležité soustředit se na celkový součinitel prostupu tepla, to znamená včetně rámu, který by neměl přesahovat 1 W/(m2K).

U nízkoenerge­tických domů používáme vícenásobný systém zasklení. Minimální je použití dvojskel, nejčastěji pak trojskel, které jsou vyplněny argonem nebo kryptonem. V dnešní době se jako součást zasklení používá tepelné zrcadlo nebo-li Heat MirrorTM, což je polyesterová fólie pokrytá speciálními vrstvami oxidů kovů, jejíž umístění bývá ve střední vrstvě mezi skly. Tato aplikace výrazně zlepšuje součinitel prostupu tepla skel, ovšem pořizovací cena takovéhoto systému zasklení je poněkud vyšší.

Některá okna je možné navrhnout jako neotvíravá. Tím zlepšíme celkové tepelné vlastnosti okna, ale je třeba zohlednit provozní aspekt návrhu (možnost mytí oken, možnost úniku osob). Specifickou problematikou u nízkoenerge­tických domů je použití, či spíše nepoužití, střešních oken. Z hlediska prosvětlení místností je tento druh oken nejlepším řešením, ovšem při současné technické úrovni je pro nízkoenergetické budovy nedoporučující.

Větrání a rekuperace u nízkoenerge­tických domů

V nízkoenerge­tických domech větrat bez toho, aniž bychom teplo využili, rozhodně nechceme. K tomu slouží systém řízeného větrání s rekuperací. Zařízení nasává čerstvý vzduch automaticky z venkovního prostředí a přivádí ho dovnitř. Vzduch přitom prochází přes filtr, který ho zbavuje škodlivin, a před vstupem do místnosti se ještě dohřeje na pokojovou teplotu. Vzduch, který odchází z místnosti, si přes tepelný výměník předá velkou část tepla se vzduchem přívodním.

Účinnost těchto tak zvaných rekuperátorů může být až 95 %. Znamená to, že dohřívat, ať už elektricky nebo teplovodně, musíme pouze zbylých 5 %. A právě v tom je velká úspora tepla. V domě je neustále čerstvý vzduch, který je díky kvalitním filtrům zbaven prachu, pylu a dalších nečistot, což je důležitým faktorem zejména pro alergiky. Celý systém je veden v podlaze nebo v podhledu.

Systém však není postaven tak, že v domě máte jen samé potrubí. Přívod vzduchu je v pobytových místnostech (pokoje, ložnice, obývací pokoj) situován pomocí vyústků v podlaze, nebo ve stěně těsně nad podlahou. Odvod vzduchu je v centrálním prostoru (hala, chodba) a logicky tam, kde potřebujeme odtah škodlivin a vlhkosti, tedy na wc, v koupelně, kuchyni a popřípadě šatně. V těchto místnostech může být snížený podhled a tak je ideální umístit nasávací hlavice do podstropní konstrukce nebo těsně pod strop.

Větrací jednotka se nejčastěji umísťuje např. do technické místnosti, kde není tak vysoký požadavek na bezhlučnost, nicméně celkový provoz větrání je prakticky neslyšitelný. K dokonalému efektu je vhodné kombinovat jednotku se vzduchovým zemním výměníkem tepla, což je v podstatě potrubí zakopané cca 2 m pod terénem. Během zimního období funguje jako přirozená ochrana proti mrazu a naopak během léta umožní předchlazení vzduchu a zlepšení tepelné pohody v objektu. Je to dáno tím, že v hloubce 2 m je konstantní teplota okolo +10°C.

Otázky a odpovědi Může fungovat nízkoenergetický dům jako pasivní? Nízkoenergetický dům může fungovat úplně stejně jako pasivní, s tím rozdílem, že se prostě nedostal do požadovaných hodnot pasivního standartu. Nejčastěji se tak děje u rodinných domů typu BUNGALOV, kde jsou velké ochlazované plochy (podlaha a strop) a nízká stěna na jižní straně.

Může být nízkoenergetický dům bez systému nuceného větrání? Mnoho developerů v naší zemi nabízí tyto domy a ze slova „nízkoenergetický“ se stal marketingový tah. V praxi však téměř nelze dosáhnout parametrů nízkoenergetického domu bez systému nuceného větrání s rekuperací.

Jaká je cena nízkoenergetického domu? Z praxe vyplývá, že cena nízkoenergetického domu je navýšena cca o 3–10 % oproti klasickému domu s vědomím, že v tomto domě můžete ušetřit ročně za vytápění kolem 40–60 %.

Může se rekonstrukcí dosáhnout nízkoenergetického standartu? Dnešní kvalitní rekonstrukce se velmi často blíží nízkoenergetickému standartu. Ovšem zapomíná se na jednu zásadní věc: instalování systému nuceného větrání s rekuperací. Při vynechání tohoto prvku totž často dochází při zateplení a výměně oken k masivnímu vzniku plísní a k vlhnutí konstrukce. A přitom cena za tento systém vytápění může být i nižší než je výměna standardní otopné soustavy. V západních zemích je rekonstrukce domů do nízkoenergetického standartu běžnou praxí.

Je možná realizace krbu v nízkoenerge­tických domech? Ano, ale z principu vyplývá, že bychom kvůli řízenému větrání měli vynechat otevřené ohniště. V nízkoenerge­tických domech se používají častěji krby než v pasivních domech. Je to dáno především menšími požadavky na standart. Každopádně je to komfort navíc a to stojí další peníze.

Proč se právě MED a MAXPLUS používá na nízkoenergetické domy? Systém ztraceného bednění se již používá řadu let, ale až nyní došlo k důležitějšímu uplatnění na trhu právě díky nízkoenergetickým domům. Již při celkové tloušťce zdiva od 350 mm dosahují tepelné vlastnosti hodnot, které jsou vhodné pro nízkoenergetické stavby. Jednoduchost výstavby a zároveň variabilita systému je nedílnou součástí předností systému MAXPLUS.

Více o systému se dozvíte na našem webu www.medmax.cz

Fotogalerie

Bungalov Julie1
Připraví se nejdříve projektová dokumentace rodinného domku
Bungalov Julie1
Projekty pro stavební povolení
Bungalov Julie1
Detaily pro stavební povolení nemusí být tak rozkresleny
Vyřízení stavebního povolení
Projektová dokmentace dispozice rodinného domku
Osazení domku do terénu
Důležité je osazení rodinného domku do terénu
Rodinný domek projekt
Pohled na rodinný domek
Pohled z jiného úhlu
Důležité jsou různé pohledy na domek
Rodinný domek projekt
Vizualizace pro stavební povolení

Dokumenty

Stavební firma Josef Pejchal – Úvodní stránka Stavební firma Josef Pejchal – Kontakty Stavební firma Josef Pejchal – Administrace