www.pejchal.cz

Obce projekty dotace

NABÍDKA SLUŽEB PRO OBCE, DOTACE A JEJICH ADMINISTRACE

1-Zpracování kvalitních dotačních projektů a kalkulací

2-Vyřízení potřebných povolení a vyjádření

3-Podání projektu na daný dotační úřad

4-Administrace projektu s dotačním úřadem po dobu smlouvy

5-Výběrové řízení se zajištěním kontroly kvality realizace

6-Zajištění stavební dozory stavby

7-Inventuru stávajících dotací pro obec

8-Stanovení rozpracovanosti projektu

9-Nastavení dotačního managementu

10-Stanovení dalšího postupu

11-Další případná doporučení připravovaných dotací

Poradenské služby v oblasti získávání dotací ze SFŽP a Czechinvestu na zateplování budov, výměny zdrojů, automatizace otopných soustav atd.

Zhotovení energetického auditu dle požadavků výzvy daného dotačního programu (možnost uplatnění již dříve provedených úsporných opatření např, vyměněná okna a dveře apod.)

Příprava a podání žádosti do příslušného elektronického systému, metodická pomoc při obstarávání požadovaných příloh k žádosti o dotaci

Organizace a vyhodnocení výběrového řízení dle směrnic příslušné výzvy

Příprava dokumentů pro smlouvu o poskytnutí dotace

Vedení dotačního managementu od schválení žádosti až do závěrečného vyhodnocení projektu

Vyhotovení energetického vyhodnocení projektu po stanovené době dané výzvy (většinou do 18 měsíců od ukončení projektu)

Fotogalerie

Rekonstrukce objektů
Realizace zateplení, vodovodů, kanalizací, znížení energeticé náročnosti budov na základě dotace.
Vodovody
Inženýrské sítě, vodovody, kanalizace, čističky odpadních vod, vsakovací systémy, přečerpávačky.
Inženýrské sítě
Realizace splaškové kanalizace, čističky odpadních vod, rekonstrukce kanalizačních řadů včetně projektové dkumentace.
Čističky odpadních vod
Domovní čistírny odpadních vod, čistírny odpadních vod, odlučovače pro velké objekty a obce.
Dotované  projekty
Dotovaný projekt rekonstrukce
Dotace fasáda
Dotace na fasádu a výměna oken základní školy
Dotace rekonstrukce
Dotace na celkovou rekonstrukci objektu. Dům s pečovatelskou službou.

Stavební firma Josef Pejchal – Úvodní stránka Stavební firma Josef Pejchal – Kontakty Stavební firma Josef Pejchal – Administrace