Domovní čističky odpadních vod, využití povrchových vod

 

Naše firma provede studii řešení čističky a kanalizace pro obec, soubor objektů nebo samostatný objekt. Navrhneme ve spolupráci s výrobcem vhodný systém čištění a typ čističky. Vypracujeme a schválíme projektovou dokumentaci, zajistíme stavební povolení a podklady pro dotaci, včetně stavební připravenosti a vlastní instalace. Provedeme vám kompletní realizaci včetně všech zkoušek a revizí a následně zajistíme provoz a servis.

 

Přehle výrobků, technologíí www.asio.cz