www.pejchal.cz

Propanové hospodářství

Propanové nebo propanButanové hospodářství. Osazení sestavy nádrží pro vytápění a různé technologie, kde není možné napojení na zemní plyn. Naše firma dodá za výhodných podmínek nádrže, navrhneme celý systém, zpracujeme projektovou dokumentaci včetně schválení a vyřízení SP. Provedeme montáž včetně revizí, zkoušek a revizních knih, provozních řádů. Na celý systém zajišťujeme kompletní periodický servis. Dodávka kvalitního plynu za výhodné ceny.

Odpařovací stanice ušetří při provozu nemalé peníze. Rozdíl nákupu čistého propanu a propanbutanu. Není třeba v tomto případě instalace velkého množství nádrží z důvodu odpařování.

Jakýkoli spotřebič je možné napojit na propan-Butan a následně přetryskovat na zemní plyn. Dokonalá regulace těchto spotřebičů šetří provozní náklady.

Na velké výkony v tomto případě 500 kW je možné osadit pouze dvě nádrže s použitím technologie odpařování. Skladovací prostory nádrží jsou minimální. Nádrže mohou být také řešeny jako podzemní.

Informace

Na telefoním čísle +420 568 823 441.

Stavební firma Josef Pejchal – Úvodní stránka Stavební firma Josef Pejchal – Kontakty Stavební firma Josef Pejchal – Administrace