Dotační programy

Naše firma má za dlouhá léta vypracovaný funkční systém zabezpečení dotací, především pro obce a městyse, ale také pro jednotlivé žadatele. Na tyto projekty vypracujeme studie, ve kterých vycházíme již z připravovaných systémů dotací, o kterých víme, že budou vyhlášeny za konkrétních podmínek v dané procentuální výši. Připravíme studie, které jsou v souladu s vypsaným titulem dotace. Po upřesnění záměru zpracujeme projektovou dokumentaci pro stavební povolení, které zajistíme včetně všech vyjádření a stanovisek a následného vyřízení povolení s nabytím právní moci. Zajistíme vlastní dotaci a veškerou administrativu dotačního titulu po stanovenou dobu. Dotace se týkají kanalizací včetně čističek odpadních vod, odpadního hospodářství, bydlení pro seniory, pečovatelské domy, sportovní hřiště, úpravy zdrojů vody, chodníky, zateplení objektů, rekonstrukce vytápění, zelená úsporám a další. Po stanovenou dobu je dotační titul z naší strany kontrolován a administrován.

Stavíte? Rekonstruujete? Řekněte si o dotaci! Nová zelená úsporám

Pro naše zákazníky vyřizujeme dotace z programu zelená úsporám již od prvního kola, vypsaného v roce 2009. Po tuto dobu se nám podařilo zajistit desítky dotací na výstavbu RD, zateplení domů vč. výměny oken a dveří nebo výměnu zdroje energie. V rámci Nové zelené úsporám se 100% úspěšností s podaných žádostí.
Ještě do roku 2021 máte možnost získat zajímavou dotaci na úpravu vašeho domečku. Připravíme Vám možnosti dotace, na které dosáhnete a vyčíslíme úspory a výši dotace pro Vámi uvažovaný záměr.

  • rekonstrukce pasivního RD v Okříškách – zateplení, výměna zdroje tepla… dotace 435 000,-Kč
  • rekonstrukce RD v Okříškách a Starči – zateplení, výměna zdroje tepla… dotace 335 000,-K
  • rekonstrukce RD v Počáplech – zateplení, výměna zdroje tepla… dotace 485 000,-
  • rekonstrukce RD v Havl. Brodě – zateplení, výměna zdroje tepla… dotace 302 158,-Kč

Propanové hospodářství

Naše firma realizuje propanové hospodářství včetně projektové dokumentace potřebné k vyřízení stavebního povolení, požárního posouzení, vlastní realizaci, dodávky plynu a kompletní servis celého systému, včetně periodických zkoušek a revizí stanovených zákonem a současně platnými předpisy.

Navrhujeme a realizujeme malé rodinné domky, středně velké akce i velké propanové systémy. Propanovému hospodářství se zabýváme už téměř 20 let.

Naše firma na brněnské ulici č.p. 333 v Třebíči provozuje plnírnu propan-butanu a čerpací stanici LPG. Odtud řešíme zásobování našich akcí a prodejců kapalným propanem a propan-butanem. Taktéž zde máme centrální sklad veškerého sortimentu technických plynů firmy SIAD.