Naše společnost provádí studie řešení čističek a kanalizací pro obce, soubory objektů nebo samostatné objekty. Ve spolupráci s výrobcem pro vás navrhneme vhodný systém čištění a typ čističky. Vypracujeme a schválíme projektovou dokumentaci, zajistíme stavební povolení a podklady pro dotaci, včetně stavební připravenosti a vlastní instalace. Provedeme vám kompletní realizaci včetně všech zkoušek a revizí a následně zajistíme provoz a servis.

Domovní čistírny odpadních vod

DČOV jsou určené na čištění odpadních vod ze zdrojů znečištění do 20 ekvivalentních obyvatel.

Domovní čistírny odpadních vod pro obce

Výzva č. 12/2019 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu životní prostředí na téma: „Domovní čistírny odpadních vod“
Cílem Výzvy č. 12/2019 (dále jen „Výzva“) je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod (dále jen „DČOV“) do kapacity 50 EO (ekvivalentních osob), a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.

Chytré čistírny odpadních vod

 • Ekonomické řešení při nemožnosti napojení na kanalizaci
 • Řešení na míru pro různě velké domácnosti
 • Vzdálená kontrola stavu čistírny pomocí přehledné aplikace
 • Využití vyčištěné vody k zalévání zahrady či splachování WC
 • Bez nutnosti používat speciální prášky na praní
 • Kompletní příprava a realizace projektu

Decentralizované systémy domovních ČOV

 • Řešení pro obce bez centrální kanalizace a lokality s roztroušenou zástavbou
 • Čištění odpadní vody přímo v místě jejího vzniku
 • Recyklace a využití vyčištěné odpadní vody a vod srážkových
 • Monitoring a řízení domovních (individuálních) a skupinových ČOV
 • Telemetrický systém pro decentralizované čištění odpadních vod
 • Až o 50% nižší investiční náklady oproti klasickým centralizovaným systémům
 • Příprava a realizace projektů, zpracování žádostí o dotace a změny PRVKUK

Chytré čistírny odpadních vod

Ekologické a efektivní řešení pro váš dům

Stavíte nebo modernizujete váš rodinný dům? Nemůžete se připojit na obecní kanalizaci? Naše chytrá čistírna odpadních vod vám tento problém vyřeší a navíc ji kontrolujete i ovládáte z pohodlí domova. Neměňte své zvyky v praní a ušetřete za vývozy odpadní jímky!

 • Ekonomická

Domovní ČOV představují přiměřenou vstupní investici a především nižší provozní náklady než septiky či jímky. Bakterie v ČOV vodu vyčistí až s 97 % účinností. Jediným vedlejším nákladem je investice do kalového čerpadla, které ale potřebujete u každé čistírny, septiku či jímky. Investice vložené do ČOV se vám vrátí zhruba v provozních nákladech do 2 let a vy víte, že si pořizujete kvalitní, ekologické a moderní řešení.

 • Šetří vodu

V suchém létě nejste ovlivněni vyhláškami o zákazu okrasných zahrad a trávníků na svých pozemcích. Vyčištěnou vodou lze splachovat WC, případně ji využít pro jiné užitkové účely (např. čištění chodníků a zpevněných ploch kolem domu). Voda neodchází z krajiny – její přebytky se zasakují zpět do půdy, což prospívá mikroklimatu zahrady.

 • Elegantní

ČOV na zahradě zabírá minimum prostoru. Víko je nenápadné a dokáže zapadnout do vzhledu každé zahrady. Zpracování ČOV je vysoce kvalitní a nemusíte se tak bát, že ji běžnou činností na zahradě poškodíte.

 • Snadná údržba

Unikátní systém telemetrie vám umožní 24 hodin denně sledovat stav a funkčnost vaší ČOV. Dohledový SW vám nabízí možnost ČOV vzdáleně ovládat i nastavovat. Na nestandardní stavy jste tak upozorněni prakticky okamžitě. Díky telemetrii také nemusíte ručně odebírat a vyhodnocovat vzorky biologického kalu v ČOV, tzn. provádět sedimentační zkoušku.

Co je telemetrie a proč ji chtít?

Telemetrie je technologie umožňující vzdálený on-line monitoring a řízení domovní ČOV. Informace o provozních stavech ČOV jsou bezdrátově přenášeny do vašeho počítače či mobilu a vy tak můžete 24 hodin denně kontrolovat její stav z pohodlí domova.

 • Je to pohodlné

Nemusíte ručně otevírat čistírnu – jednoduše ji zkontrolujete vzdáleně pomocí on-line aplikace, kterou můžete používat z počítače, mobilu i tabletu.

 • Je to jednoduché

Aplikaci zvládne ovládat úplně každý, kdo používá internetové prohlížeče. Díky ní máte objektivnější, komplexnější a výrazně jednodušší dohled nad vaší ČOV. Nemusíte manuálně odebírat vzorky kalu – jeho množství a kvalitu za vás měří systém automaticky každý den ve stanovený čas. Vy tak s dostatečným předstihem víte, kdy bude čistírna potřebovat vyvézt (vyčerpat) přebytečný kal. Ten se bude hodit na vaši okrasnou zahradu či kompost k další recyklaci v přírodě.

 • Máte vždy aktuální data

Přesně vidíte, co se v čistírně v průběhu daného dne děje. Nestandardní stavy systém vždy včas a sám signalizuje.

 • Soused to nemá

Dohlížet na čistírnu vzdáleně ještě zdaleka není standardem dnešní doby. Je to obrovská výhoda, kterou oceníte ihned, jakmile začnete vaši čistírnu používat.

Vlastnosti a možnosti telemetrického systému

Výhody

Čištění odpadní vody přímo v místě jejího vzniku, využití vyčištěné odpadní vody a vod srážkových přímo v intravilánu obcí

Zadržování vody v krajině a zlepšení vodních poměrů (zamezení odvádění vody z krajiny)

Realizace „obecního kanalizačního systému“ bez nutnosti rozbíjet obecní komunikace a omezovat silniční dopravu v průběhu realizace stavby

Různé stupně telemetrického vybavení ČOV od sledování její základní mechanické funkčnosti až po chemické vlastnosti vody na odtoku

Lokální i vzdálené (manuální i zcela automatické) ovládání ČOV, sledování otevření ČOV

Signalizace poruch a nestandardních stavů formou SMS zpráv či e-mailů

Vedení agendy ke zpracování roční zprávy pro SFŽP, servisních deníků, plánování a sledování vývozu kalů, zpracování podkladů pro fakturaci, atd.

Objektivnější a výrazně jednodušší dohled nad ČOV (než manuální odběry vzorků), zpřístupnění dat přímo vodoprávním úřadům

Snížení investičních nákladů na výstavbu až o 50%, dotovatelnost takových projektů (SFŽP v rámci NPŽP)

Nevýhody

Vyšší náklady na provoz systému jako celku (k „bodu zvratu“ podle zpracovaných studií přesto dochází nejdříve po 40 letech provozu systému)

Náročnější příprava na vybudování i logistické zabezpečení provozování systému

Monitoring a řízení ČOV

Decentralizované čištění odpadních vod

Podle statistických údajů bude v ČR odkázáno přibližně 10 až 16% obyvatelstva na jiný než klasický centralizovaný systém čištění odpadních vod (centrální kanalizační systém s jedinou ČOV). Jde především o venkov a odloučené místní části měst – tj. obce do 2 000 EO.

Přiměřené čištění odpadních vod v těchto obcích měla ČR splnit do 21. 12. 2015, s možným posunem do roku 2021 (viz směrnice č. 2000/60/ES – rámcová směrnice). Jiná směrnice EU pak hovoří o využívání vyčištěné odpadní vody a čistírenských kalů v intravilánu obcí.

Vhodným způsobem, jak situaci řešit, je budování decentralizovaných ČOV s telemetrickým řídicím systémem. Takto lze čistit odpadní vodu přímo v místě, kde znečištění vzniká a tam ji také vrátit zpět do přírody místo jejího řízeného odvádění z krajiny. Instalovaný dohledový systém pak dává reálná data o provozu jednotlivých ČOV prakticky v on-line režimu a může nahradit drahé a často neprokazatelné manuální vzorkování 2x / 4x ročně, jak stanovuje platná legislativa. Zcela tak odstraňuje problém individuálního (tj. „nekontrolovaného“) provozování ČOV!

Zásadní výhodou decentralizovaného čištění odpadních vod je snížení investičních nákladů často až o 50% proti klasickým centralizovaným systémům. Tyto projekty se stávají dotovatelnými (SFŽP, dotační výzvy v rámci NPŽP). Provozní náklady jsou sice o něco vyšší, ale k „bodu zvratu“ podle zpracovaných studií dochází nejdříve po 40 letech provozu systému.