Druh reference
Projektová dokumentace
Termín realizace
červen-prosinec 2017
Místo realizace
Třebíč-Budíkovice
Objem zakázky
25 000 Kč

Popis reference

Pro investora jsme nejdříve zpracovali studii vestavby bytové jednotky do stávajícího podkrovního prostoru. Byl vytvořen 3D model objektu s několika náhledy jednotlivých částí bytu, pro lepší představu investora o finálním vzhledu. Po společných úpravách a přizpůsobení dispozice a interiéru přání investora byla z modelu vytvořena dokumentace pro podání na úřady. Pro investora byla také zajištěna inženýrská činnost s podáním na všechny dotčené orgány a získání stavebního povolení.