Naše firma realizuje jak projekčně, tak samotnou realizací různé typy vytápění rodinných domů i ostatních objektů. Poradíme Vám s volbou zdroje vytápění Vašeho objektu i v případech rekonstrukcí. Správnou volbou zdroje můžete ušetřit na pořizovacích nákladech topného systému i v průběhu jeho užívání.

Krbová kamna a vložky

Teplovzdušné krbové vložky mají možnost rozvést ohřátý vzduch v podstatě do celého objektu a lze toto vytápění použít i jako hlavní zdroj topení. Hodí se do chalup a chat, kde je třeba rychlé zatopení bez rozvodu tepla potrubním vodním systémem. U krbových kamen typu LS lze využít obdobnou funkci rozvodu teplého vzduchu do celého objektu. Je to vždy otázka návrhu řešení pro daný objekt.

Vytápění krbovými vložkami a krbovými kamny s výměníkem do radiátorů a podlahového vytápění. Krbová kamna a krbové vložky se dimenzují na tepelné ztráty objektu i jako hlavní zdroj vytápění. U chat a chalup instalujeme do rozvodů topení nemrznoucí směsi a není tak problém s provozem i v zimních měsících.

Špičkou mezi vytápěním krbovými kamny je v současné době používání pyrolytického spalování. Tato kamna jsou na polovině spotřeby dřeva oproti klasickému systému kamen a krbů a mají účinnost více jak 92%. Jejich spalování je současně nejmodernější a nejdokonalejší. Veškeré systémy naše firma navrhne a zrealizuje, včetně s tímto souvisejících záruk a revizí. V závislosti na zvoleném výkonu realizujeme také komínové systémy pro odtah spalin. Komínové systémy jak pro novostavby v nerezovém dvouplášťovém provedení, tak i rekonstrukce komínů vyvložkováním nebo frézováním. Krby, kamna i komíny realizujeme i do pasivních domů.

Plynové vytápění, zemní plyn a propan-butan

Navrhujeme a realizujeme vytápění rodinných domků, výrobních hal, skladů, teras nebo restaurací. Toto je možné provést na zemní plyn a také na propan-butan se samostatnou nádrží nebo kaskádou nádrží na kapalný propan.

Naše firma vypracuje návrh tohoto topení, tak aby byl do objektu instalován pouze potřebný požadovaný výkon a šetřily se tím provozní náklady. Realizujeme současně nejmodernější a úsporné vytápění kondenzačními kotly a jejich kaskádou podle požadavku výkonu. Tyto systémy se následně napojují převážně na podlahové topení, které je velice příjemné a ekonomické ve svém provozu.

Mezi naše další oblasti realizace patří vytápění skladů a výrobních hal pomocí plynových sálavých agregátů Robur nebo plynových tmavých zářičů systému turbo s odtahem spalin do venkovního prostoru. Vytápění teras, restaurací a pergol u rodinných domů provádíme světlými zářiči napojenými převážně na propan-butan, lze ale provést i na zemní plyn.

Kotle na tuhá paliva, dřevo-kotle, kotle na pelety

V současnosti nejrozšířenější typ vytápění pomocí kotle na dřevo. Naše firma především instaluje zplynovací dřevo-kotle Rojek, které svoji technologií umí jako jedni z mála dokonale spalovat i ne zrovna suché a dokonale vyschlé dřevo. Tuto technologii většinou řešíme jako automatickou na pelety, kde je kotel řízený prostorovým termostatem s týdenním programem. V tomto kotli je možné topit i klasickým dřevem a kombinovat systém topení, což je v současných klasických klimatických podmínkách důležité. Naše firma má mimo jiné zastoupení kotlů s dlouhodobým hořením výrobce stropuva, které jsou svým systémem vyjímečné. Podrobné informace najdete na www.stropuva.cz.

Elektrické vytápění

Naše firma realizuje elektrické vytápění s osazením elektrokotle s možností kombinace solárního ohřevu teplé užitkové vody. Elektrokotle jsou instalovány na 22 hodinovou sníženou sazbu a jsou napojeny na klasické podlahové topení. Současně pomáhají soláru v ohřevu teplé užitkové vody.
Specialitou naší realizace je úsporné elektrické vytápění infrapanely, které jsou svojí instalací a provozem jedny z nejlevnějších systémů. Provozně jsou méně náročné jak zemní plyn a jednoduše ovladatelné a programovatelné. Jejich předností je levná pořizovací cena, vše najdete na www.es-systems.eu.

Tepelná čerpadla

Ve spolupráci s předními výrobci tepelných čerpadel instalujeme vytápění objektů systémy vzduch-voda, země-voda a jiné. Zde se využívá rozdílu tepla v prostoru nebo v hlubokých vrtech. Jde o velice úsporné a perspektivní topení ve svém provozu, které v kombinaci s krbovou vložkou s výměníkem šetří velké množství financí.

Nabízené značky